Cijena knjigovodstvenih usluga

Cijenu pružanja naših usluga formiramo u dogovoru s Vama, a ona ovisi o tipu djelatnosti, broju zaposlenih, obujmu poslovanja i količini dokumenata koji se obrađuju u tijeku poslovanja, te da li je subjekt u sustavu PDV-a i ostalim knjigovodstvenim uslugama.